Home - درمان - اسپرین یاپیچ خوردگی مچ پا

اسپرین یاپیچ خوردگی مچ پا

اسپرین یاپیچ خوردگی مچ پا

اسپرین یاپیچ خوردگی مچ پا :

از شایعترین آسیب های اندام تحتانی می باشد و درلیگامان های سمت خارج پا شایعتر
است معمولا لیگامان تالوفیبولار قدامی یا جلویی شایعترین لیگامان درگیراست و بسته به شدت آسیب به ۳درجه تقسیم
میشود که معمولا با درد و تورم کم تا شدید و کبودی درمچ وکف پا تظاهر میکند با معاینه توسط پزشک و درمواردی انجام
رادیولوژی ناحیه برای رد احتمال شکستگی ودررفتگی تشخیص داده میشود وبسته به درجه آسیب درمان های نگهدارنده
وگاها بی حرکتی موقت کوتاه مدت ودرموارد آسیب بسیار شدید باپارگی کامل لیگامان ممکن است نیازمند درمان جراحی
باشد ولی فیزیوتراپی فعال وشروع هرچه سریعتر ورزش درمانی برای بازگشت تاکید میشود.

Tags :

Share This :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم دریافت نوبت